มุมความรู้ตามสาระวิชา

 ©ค้นหาข้อมูลด้วย Google
***ใส่คำที่ต้องการค้นหา
แล้วกด search***
Google


จำนวนผู้เยี่ยมชม
Online: 1 user(s)

  กลุ่มสาระศิลปศึกษา ม.ต.ก.  :  ติดต่อเรา  :  สมุดเยี่ยม  :  บุคลากร  :  เวบบอร์ด 
 
หมวด: ดนตรี
โน้ตขลุ่ยเพลงเดือนเพ็ญ
02-02-2008 Views: 22591

                เพลงเดือนเพ็ญ

-ท- ท

 ร –

ซลซม

-ซ-ร

ทรมซ

ลทรล

ทรมท

- - -  -

- - - ร

 ท –

ซลซม

-ซ-ร

ทรมซ

ลทรล

ซมรซ

- - - -
หมวด: ดนตรี
»ดนตรีไทย
19-03-2009
»โน้ตขลุ่ยเพลงเดือนเพ็ญ
02-02-2008
»โน้ตขลุ่ยเพลงเขมรไทรโยค
02-02-2008
»โน้ตเพลงขลุ่ย
02-02-2008
»ประวัติคีตกวีไทย
02-02-2008
»เพลงและดนตรีพื้นเมือง
02-02-2008
 
 
กลุ่มสาระศิลปศึกษา ม.ต.ก.  ติดต่อเรา  สมุดเยี่ยม  บุคลากร  เวบบอร์ด
Copyright©2015 art.mtk.ac.th
Powered by SMEweb