• ยินดีต้อนรับ

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์กลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

  Welcome to the art group website. ART Trakan Phuet Phon High School

 • สาระทัศนศิลป์

 • สาระดนตรี

 • สาระนาฏศิลป์

 • สาระนาฏศิลป์

 • การประกวดเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้

  อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ณ.โรงเแรมสุนีย์แกรนด์

  ภาพกิจกรรม
 • ค่ายวงโยธวาทิต ประจำปี2562

  ท่านผู้อำนวยการนายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ เป็นประธานเปิดงานค่ายวงโยธวาทิต โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ประจำปี2562

  ภาพกิจกรรม
 • นิเทศการสอนคุณครูโสภิดา ไชยสงคราม

  การนิเทศการสอนคุณครูโสภิดา ไชยสงครามเมื่อวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2563 ณ.ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

  ภาพกิจกรรม